Zichzelf kennen

Om echt te leven,
laten we de kracht van onze ziel herontdekken

 "Ken jezelf" betekent ook het ontdekken of verdiepen van ons geestelijk leven. Vervulling in ons leven, vrij zijn van ons lijden, en ook de volledige realisatie van onze talenten, hebben alle hun oorsprong in deze kennis. Dit vraagt om nieuw onderzoek en nieuw gedrag van onze kant. Wie zich in een IVI-centrum komt opladen, kan desgewenst een proces van innerlijke transformatie aangaan door zich aan te sluiten bij een gebedsgroep.

 De groep komt één keer per week samen en ontdekt de kracht van het gemeenschappelijk gebed, in dienst van anderen en ook van de belangrijkste doelen van de mensheid. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we ook een aantal essentiële thema's zoals niet-oordelen, vergeving en geloof. Door te leren luisteren, wordt iedereen in staat gesteld om zijn ervaringen te delen, met respect voor onze verschillen en voorbijgaand aan onze vooroordelen en onze generatie- en sociale barrières.