Bijdragen aan de wereld van morgen

Sinds 1999 houdt IVI zogenoemde "Grote Bijeenkomsten", waarbij jongeren van 12 tot 30 jaar, uit alle culturen, religies en nationaliteiten samen komen. Gedurende tien dagen delen ze hun ervaringen en denken ze samen na over de toekomst die ze willen creëren en waarin ze willen leven. Door al deze activiteiten op het gebied van bezinning en creativiteit worden deze jongeren zich ervan bewust dat ze door het veranderen van hun mindset een bijdrage kunnen leveren aan de evolutie van de wereld.